“In mijn werk benader ik de beelden vanuit het figuratieve en werk toe naar abstractie. Beweging, met name dans is een bron van inspiratie. In eerdere collecties, uitgevoerd in brons en steen, voerden plastische vormen de boventoon. 

In mijn meest recente werk zoek ik de grens tussen het twee- en drie dimensionale beeld op. Deze beelden staan monumentaal in de ruimte en krijgen door materiaalgebruik en lichtval het uiterlijk van een porseleinen scherf”.

“I approach my works from the figurative and work towards abstraction. Movement, especially dance, is a source of inspiration. In previous collections, mostly executed in bronze and stone, the plastic forms predominated.

In my most recent work I search for the space where two- and three dimensional works exist. These monumental works inhabit the space. Yet through material use and light they get the appearance of a porcelain shard”.

Mike Piché 2018